ZVORNIK

OPIS PROJEKTA

Zaščita brežin z visečimi heksagonalnimi in 3D mrežami.

Leto: 2016