HIDROIZOLACIJA

Tesnenje je zelo pomembno za zaščito zdravega naravnega okolja in čistih podtalnic. Veliko pripomore tudi k podaljšanju življenjske dobe konstrukcije. Geomembrane različnih debelin, ki zavisijo od namena uporabe, se pri izgradnji predorov in v hidromehaniki uporabljajo kot pregrade za tekočine in pline na deponijah. Navadno se uporabljajo geomembrane iz različnih spojin polietilenov (npr. različnih gostot). Debelina je v večini primerov večja od 1,0 mm. Postavljajo in varijo jih strokovnjaki, ki so specializirani na tem področju. Na področjih z nižjo obremenitvijo lahko uporabimo plastične plošče debeline od 0,3 mm do 1,0 mm. Ta material se največkrat uporablja pri začasnem prekrivanju, kot npr. pri izgradnji vodnih rezervoarjev. Na nekaterih področjih se uporabljajo bentonitni geokompoziti, kjer bentonit opravlja funkcijo tesnenja.

Pri izgradnji odlagališč se skoraj izključno uporabljajo geomembrane z visoko gostoto polietilenov (HDPE) debeline 2,0 mm ali več. Za zavarovanje podtalnic pa se največkrat uporablja 1,0 mm debela geomembrana HDPE. Pri izgradnji predorov se uporabljajo geomembrane HDPE z označeno plastjo. Pri terenih z večjim naklonom se lahko uporabijo geomembrane s strukturirano površino. Naluknjane geosintetične glinene obloge z mehansko spojenimi netkanimi tekstili (300 g/m²), namenjene za oblaganje in povečanje nosilnosti, so še posebno primerne za pobočja z večjim naklonom, saj omogočajo večji torni kot mejnih ploskev kot ostali geotekstili.