ZAŠČITA PRED PADAJOČIM KAMENJEM

Z materiali naših proizvajalcev in materiali naših izvedbenih partnerjev lahko poskrbimo za najbolj zahtevne zaščite pred padajočim kamenjem na cestiščih in železniških koridorjih, za zaščito obal, protierozijske zaščite brežin, sanacije plazov, zaščito pred snežnimi plazovi, zatravitve površin…

Pri tem uporabljamo materiale kot so zaščitne pletene mreže, gabioni, zaščitne ograje najvišjih nosilnosti, viseče mreže…

S svojimi partnerji nudimo strokovno in celovito podporo pri reševanju omenjenih problemov:

  • sodelujemo pri terenskih ogledih problematičnih območij
  • predlagamo najustreznejše zaščitne sisteme
  • dajemo strokovne informacije investitorjem, projektantom in izvajalcem