ZAŠČITA PODTALNIC

Zbirni rezervoarji, bencinske črpalke ali zbirališča kemičnih odpadkov so primeri, v katerih geosintetiki predstavljajo sekundarno zaščito in se uporabljajo za zaščito podtalne vode pred nepričakovanimi izpusti in posledičnim onesnaženjem. Podtalne vode bi morale biti zaščitene z geosintetičnimi pregradami tudi ob izgradnji novih industrijskih con, kjer bodo v prihodnosti uporabljeni ali skladiščeni nevarni materiali ali odpadki. Ker je zaščita vodnih virov zelo pomembna, bi morali geosintetične pregrade uporabljati tudi pri izgradnji cest in vodnih zajetij.

Sistem zaščite se lahko postavi z uporabo eno ali dvoplastnih sistemov, vse zavisi od potreb izgradnje, zakonskih in varnostnih zahtev. Sistemi iz geosintetičnih materialov omogočajo dolgoročno delovanje, odpornost na kemikalije, združljivost z okoljem in enostavno postavitev.

Z uporabo geosintetičnih materialov bomo neoporečnost podtalnic lahko ohranili še dolgo. Tesnilni sistemi za zaščito podtalnic so izdelani iz geomembran in bentonitnih geokompozitov. Geotekstili se tu uporablja predvsem za filtracijo, ločevanje in zaščito. Drenažne folije se uprablja za drenažo, geomreže pa za ojačevanje, za nadziranje oz. preprečitev površinske erozije pa se uporabljajo 3D protierozijske mreže.