FILTRACIJA

Geotekstilna filtrirna vlakna zadržujejo trdne komponente in omogočajo pretok tekočine navpično skozi filtrirno ploščo.

Obstaja velika razlika med mehansko vzdržljivostjo (zmožnost zadrževanja zemlje) in dejansko zmožnostjo filtriranja, naloga obeh lastnosti pa je omogočati drenažo vode z najmanjšimi izgubami pritiska.

Te zahteve lahko izpolni tudi mineralna filtrirna plast. Vsekakor pa so se geotekstilne filtrirne plasti izkazale za najustreznejšo in cenovno najdostopnejšo izbiro.

Tako za geotekstilne filtre kot tudi za mineralne filtre velja, da njihova debelina pogojuje mehansko vzdržljivost in dejansko zmožnost dolgoročnega filtriranja. Filtri se uporabljajo predvsem v hidromehaniki in za drenažne sisteme.

Mehansko spojeni netkani geotekstili ustrezajo tej funkciji posebno, če je debelina geotekstila 30-krat večja od širine izbranih odprtin. To so pokazale raziskave, opravljene na mehanskih netkanih geotekstilih, ki so že dlje časa opravljali to funkcijo. Ustrezna debelina geotekstila, ki je pogojena z velikostjo odprtin, omogoča globinsko filtracijo in preprečuje formacijo trdne zmesi med geotekstilom in plastjo zemlje, kar bi znižalo vodni pretok. Vodna propustnost mehaničnega netkanega geotekstila, ki se prilagaja tlom, je dolgoročno zagotovljena.