ŽP CELJE – LAŠKO

OPIS PROJEKTA

Železnice

Vgradnja geomreže in geotekstila.
Leto: 2017