ŽP BATAJNICA – GOLUBINCI

OPIS PROJEKTA

Železnice

Vgradnja geomrež in geotekstila.

Leto: 2009