VGRADNJA VAROVALNIH PLETENIH MREŽ IN GABIONOV

OPIS PROJEKTA

Naročnik: Primorje d.d.

Leto izvedbe: 2007