TUNEL MARKOVEC

OPIS PROJEKTA

Izgradnja armirane brežine: Fe mreže, geomreže in kokos zastirka.

Leto: 2012-2013