TKANI GEOTEKSTIL

OPIS PROJEKTA

Vgradnja tkanega geotekstila na športno igrišče.

Leto: 2014