TET TRBOVLJE

OPIS PROJEKTA

Preprečevanje površinske erozije / 3d protierozijske mreže

Naročnik: SGP ZASAVJE

Leto izvedbe: 2009

Protierozijska zaščita brežine s trodimenzionalno mrežo Secumat