TE GACKO

OPIS PROJEKTA

Hidrogradnja / Bentonit

Deponije / Izgradnja novih deponij

Naročnik: TE GACKO

Leto izvedbe: 2009

Izgradnja transportne poti. Armiranje slabonosilnih tal pod visokimi obremenitvami.