SOLINE PORTOROŽ

OPIS PROJEKTA

Naročnik: HIDROGRADNJA.

Leto izvedbe: 2009.

Izgradnja poti za sanacijo solinskih nasipov.

Uporaba Combigrid® mrež za armiranje slabonosilne podlage – muljasto morsko dno.