SOLINE PORTOROŽ

OPIS PROJEKTA

Jačanje temeljnih tal

Naročnik: HIDROGRADNJA

Leto izvedbe: 2009

Izgradnja poti za sanacijo solinskih nasipov. Uporaba Combigrid® mrež za armiranje slabonosilne podlage- muljasto morsko dno.