RIBNIK HOTEMAŽE

OPIS PROJEKTA

Hidrogradnja / Bentonit

Izgradnja ribnika z bentonitno bariero in geomrežo.

Leto: 2016