PLANICA

OPIS PROJEKTA

Armirane brežine; Preprečevanje površinske erozije / 3d protierozijske mreže

Naročnik: IMOS D.D.

Leto izvedbe: 2013

Izgradnja tribun po sistemu armiranih brežin