NARAVNA ČISTILNA NAPRAVA

OPIS PROJEKTA

Hidrogradnja / EPDM

Naročnik: EKOPROJEKT

Leto izvedbe: 2011

Rastlinska čistilna naprava- EPDM geomembrane.