MREŽE IZ STEKLENIH VLAKEN

OPIS PROJEKTA

Armiranje asfaltov

Naročnik: OBNOVA VOZIŠČA

Leto izvedbe: 2007

Mreže iz steklenih vlaken za armiranje asfaltov