KANALI ZA ODVODNJAVANJE

OPIS PROJEKTA

Hidrogradnja / EPDM

Naročnik: STANARI

Leto izvedbe: 2011

Kanali za odvodnjavanje.