IZGRADNJA VAROVALNIH NASIPOV Z GEOMREŽAMI SECUGRID®

OPIS PROJEKTA

Armirane brežine

Naročnik: Primorje d.d.

Leto izvedbe: 2007