HOTEL SOTELIA

OPIS PROJEKTA

Armirane brežine

 

Naročnik: Hotel SOTELIA

Leto izvedbe: 2006

 

Ojačitev brežine z geomrežo Secugrid®.