HE KRŠKO

OPIS PROJEKTA

Hidrogradnja / Bentonit

Naročnik: TIMI KRŠKO

Leto izvedbe: 2012

Tesnjenje brežin z bentonitnimi barierami in zaščita le-teh z geomrežami