HE BREŽICE

OPIS PROJEKTA

Hidrogradnja / Bentonit

Vgradnja 906.520,00 m² geotekstila, 305.825,00 m² geomrež in 312.620,00 m² bentonitne bariere.

Leto: 2016-2017