DEPONIJA KRANJ – ZAPIRANJE STARE DEPONIJE

OPIS PROJEKTA

Deponije / Zapiranje starih deponij

Nova azbestna deponija.

Naročnik: Občina Kranj

Leto izvedbe: 2006