DEPONIJA KOČEVJE

OPIS PROJEKTA

Deponije / Zapiranje starih deponij

Naročnik: KOMUNALA KOČEVJE

Leto izvedbe: 2012

Protierozijska zaščita brežine s trodimenzionalno protierozijsko mrežo.