DEPONIJA DRAGONJA

OPIS PROJEKTA

Zapiranje starih deponij

Vgradnja HDPE membrane, drenažne folije in geomreže.
Leto: 2017