BS HRPELJE

OPIS PROJEKTA

Armirane brežine

Naročnik: PETROL D.D.

Leto izvedbe: 2013

Izgradnja armirane brežine.