AC VRBA – PERAČICA

OPIS PROJEKTA

Cestogradnja

Naročnik: Strabag

Leto izvedbe: 2007

Armiranje brežine na avtocestnem odseku – AKTIVNA PROTIHRUPNA ZAŠČITA.