AC KRONOVO – LEŠNICA

OPIS PROJEKTA

Naročnik: PRIMORJE d.d.

Leto izvedbe: 2008