Kompanija BELMONT INŽENJERING je već dugi niz godina prisutna na tržištu Srbije, naročito u oblasti izgradnje novih, i zatvaranja starih odlagališta (deponija), izgradnji bazena za otpadne vode, kanala za navodnavanje, putogradnje, hidrogradnje, … Na području distribucije materijala kao što su HDPE, EPDM geomembrane, bentonitske folije, zaštitni geotekstili, drenažne folije, itd., u saradnji sa građevinskim firmama TEKON SISTEMI i WETRICOM d.o.o. pored usluga isporuke materijala i tehničkog savetovanja nudimo i građevinske radove, prema potrebama naručioca.

Ovom prilikom prenosimo Vam informacije o našem radu na području izrade novih i zatvaranju starih komunalnih odlagališta (deponije). Verujemo da će ove informacije za mnoge biti interesantne, te će nam biti drago da nam se obrate ukoliko imaju pitanja oko sličnih projekata.

IZRADA NOVIH ODLAGALIŠTA – DEPONIJA

Kod izrade deponije upotrebljavaju se zaštitni geotekstili, HDPE geomembrane i bentonitne folije. Često i geomreže, drenažne folije i 3D protiverozione mreže za sprečavanje površinske erozije.

U galeriji fotografija (ispod teksta) možete pogledati naše reference iz poslednjih par godina. U ovom razdoblju smo izgradili nekoliko velikih odlagališta: komunalno odlagalište Pirot, komunalno odlagalište Sremska Mitrovica, deponiju pepela u rudniku i TE Gacko, deponiju pepela Kostolac, lagune za odpadne vode u Vreocima i Medoševcu,…

ZATVARANJE STARIH ODLAGALIŠTA – DEPONIJA

Veoma smo aktivni i na području zatvaranja starih komunalnih odlagališta, koje obično zatvaramo sa kombinacijom bentonitnih i drenažnih folija. Bentonitna folija sprečava prodor vode u telo odlagališta, iznad bentonita se položi drenažna folija, koja omogućava brži odliv vode sa odlagališta.

Deponije možemo zatvarati i sa HDPE ili EPDM geomembranama u kombinaciji sa drenažnim folijama i ponekad sa ugradnjom 3D mreže za sprečavanje površinske erozije.

U poslednje vreme često radimo privremeno zatvaranje deponija. Sa takvim zatvaranjem postižemo smanjenje količina zagađenih voda koje treba čistiti i po potrebi ugrađujemo i sisteme za odplinjavanje. Time sprečavamo i širenje neprijatnih mirisa u okolini. Kasnije se ove folije mogu jednostavno odstraniti.